Trang chủ Phật pháp Tin tức Sinh hoạt Liên hệ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên hệ
 
     
 
 
 
  Slideshow image  
 
 
 
Khách viếng thăm: 431761
 
 
   
 
  Lễ dâng đèn cúng dường tạ ơn ... Phật l
 
Phật tử đảnh lễ Phật nhập diệt
Những chiếc đèn bông sen đủ màu chuẩn bị dâng cúng
Tôn Tượng Phật nhập diệt trong đêm dâng đèn
Các Phật tử bắt dầu về Chùa chuẩn lễ dâng đèn
Hoà Thượng Nguyên Lai đang khấn nguyện trước Phật nhập diệt
Chư Tôn Đức khai kinh cho lễ dâng đèn
Thượng Toạ Thích Nguyên Trí và Chư Tôn Đức cùng các Phật tử đảnh lễ Chư Phật (hình 1)
Thầy trụ trì Thích Minh Dung dâng lời tạ ơn Chư Phật ( hình 2)
Chư Tôn Đức đảnh lễ Chư phật (hinh3)
Chư Tôn Đức cùng các phật tử đảnh lễ Chư phật (hình 4)
Chư Tôn Đức cùng các phật tử đảnh lễ Chư Phật (hình 5)
Chư Tôn Đức cùng các Phật tử đảnh lễ Chư Phật (hình 6)
Đèn bông sen trong hồ sen dưới chân Tôn Tượng Quán Thế Âm
Tôn Tượng Quán Thế Âm sau khuôn viên Chùa
Tôn Tượng Phật nhập diệt
TônTượng Phât đản sanh
Thượng Toạ trụ trì Thích Minh Dung ban lời cảm niệm công đức đến ban tổ chức lễ dâng đèn
Thượng Toạ Thích Nguyên Trí ban đạo từ
Những bông sen đang được thắp sáng
Chư Tôn Đức hướng dẫn các Phật tử tiến hành Lễ dâng đèn
Trang <<<[1]2>>>
 
         
   
©2007 by Quang Thien Temple. All rights reserved.
704 East E Street, Ontario, CA 91764 - Phone & Fax: (909) 986-2433
Mọi thư từ bài vở xin liên hệ quangthien@quangthientemple.org