Trang chủ Phật pháp Tin tức Sinh hoạt Liên hệ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên hệ
 
     
 
 
 
  Slideshow image  
 
 
 
Khách viếng thăm: 431796
 
 
   
 
  Đại Lễ Vu lan 2004
 
Tôn Tượng Đức Bổn Sư trong khuôn viên trứơc Chùa Quang Thiện
Tôn Tượng Quán Thế Âm trước chùa Quang Thiện
Ban nghi lễ cung thỉnh Chư Tôn Đức trong Lễ Quy Y
Chư Tôn Đức truyền giới cho các giới tử Quy y
Các giới tử đang nhận thọ Tam Quy Ngũ Giới trong Lễ Quy Y
Chư Tôn Đức truyền giới trong Lễ Quy Y
Hoà thượng Thích Trí Lãng ban pháp trong lễ Quy Y
Lễ đài Vu Lan Tại Chùa
Phật tử Nguyên Cao, PT Quãng Oanh đang tươi cười chuẩn bị đón tiếp các đạo hữu
Các em học sinh Lớp Việt Ngữ dễ thương trong những bộ quốc phục chuẩn bị cài hoa hồng lên áo cho các Phật tử về chùa
Phật tử Diệu Hoàng và Phúc Cần trong ban tiếp tân
Ban thỉnh sư cung thỉnh Chư Tôn Đức thưọng đài cử hành lễ
Thỉnh Sư ( hình 2)
Thỉnh Sư ( hình 3)
Ban nghi lễ cung thỉnh Chư Tôn Đức lên lễ đài
Chư Tôn Đức thượng đài theo thứ tự qua lời giới thiệu của xưóng ngôn viên Nguyên Hương
Chư Tôn Đức thi lễ trứớc Lễ đài
Chư Tôn Đức cử hành Lễ siêu độ
Thượng Toạ Thích Giác Nguyên
Đại Đức Thích Minh Đạt
Trang <<<[1]23>>>
 
         
   
©2007 by Quang Thien Temple. All rights reserved.
704 East E Street, Ontario, CA 91764 - Phone & Fax: (909) 986-2433
Mọi thư từ bài vở xin liên hệ quangthien@quangthientemple.org