Trang chủ Phật pháp Tin tức Sinh hoạt Liên hệ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên hệ
 
     
 
 
 
  Slideshow image  
 
 
 
Khách viếng thăm: 434603
 
 
   
 
 
PHẬT PHÁP | VẤN ÐÁP | TRUYỆN | THƠ | THUYẾT PHÁP | NHẠC PG | VIDEO PG
 
Tam học
Ngày đăng: 2007-07-04 22:39:40
Tác giả: Thích Vô Biện
Tôi vẫn thường mê muội giữa phương tiện và cứu cánh.  Bước vào trong phương tiện là đắm chìm trong ấy luôn và khó nhìn thấy được phương tiện là phương tiện.  Một hôm tôi nhận được một bức thư nặc danh với nhiều lời lẽ bất kính và chỉ trích tôi.  Tôi thấy tâm tôi thay đổi liền sau khi đọc xong thư ấy.  Họ vu khống và chụp mũ tôi.  tôi đang bất an.
 
Lộ trình Tam Học của giáo pháp đức Từ Tôn giúp cho người học Phật nhận chân được việc đầu tiên giữa phương tiện và cứu cánh.   Lộ trình tam học là : VĂN, TƯ, TU.
Học phật, đọc sách Phật, ngay cả tụng kinh Phật là bước đầu của lộ trình.  Đọc, hiểu và thuộc nhiều kinh Phật không phải là cứu cánh.  Giáo pháp bất nhị của Đức Phật khẳng định :“Phương tiện không phải là cứu cánh nhưng phương tiện là cứu cánh”.  Cho thấy cái nhìn triệt chiếu dung thông của giáo pháp.  Cứu cánh và phương tiện không thể độc lập nhau được.
 
Đọc sách Phật không phải để biểu tỏ sự hiểu biết thông thái của mình về Phật học trong các cuộc phiếm luận.   Nếu vậy, phương tiện chỉ là phương tiện mà thôi.  Đọc sách Phật lối này, có thông tam tạng kinh điển cũng chỉ là mọt sách, chẳng phải thoát được chút nào hết.  VĂN là giúp cho TƯ và TU.
 
Giáo pháp là Văn và giúp cho người đệ tử thấy được sự bất an của tâm là sự sống.  Nhờ đọc giáo pháp, người đệ tử thường trực tư duy về sự bất an ấy.  Không, chưa đủ, người đệ tử phải thực hành bất đoạn của giáo pháp.  Tôi học phật và tu tập lâu năm, đọc một bức thư loại lá cải mà lòng bất an vì tôi chỉ có VĂN học mà thiếu đi TƯ và TU học.
 
Khi đức Thế Tôn giảng pháp, người đệ tử sau khi lảnh thọ thì vào rừng thực tập về giáo pháp được lãnh thọ đó.  Người đệ tử đã dùng tâm không giáng đoạn mà thực tập.  Chúng ta chẳng ngạc nhiên vì thời điểm đó những người đệ tử đều chứng thánh quả.  Chứng thánh quả thì đoạn diệt nguồn gốc của vô minh.  Vô minh diệt thì đau khổ diệt.  Người đệ tử nếu không thấy được học phật là phương tiện để diệt ngã và vô minh thì khó nếm được pháp lạc của giáo pháp.
 
Tư và Tu trong tam học không thể thiếu văn được.  Thông thường người đệ tử thường đắm chìm trong VĂN học nhiều hơn.  Ngày nay không thiếu gì người có bằng cấp Phật học cao.  Điều đó đáng tán thán.  Nó là phương tiện thiện xảo để hoằng dương Phật Pháp.  Tuy nhiên, Phật giáo đang thiếu người có vô ngã cao cấp.  Từ đó cho chúng ta một nhận định tổng quát, người đệ tử thời nay quên mất đâu là phương tiện, đâu là cứu cánh.
 
Người đệ tử phải thường xuyên tư duy rằng, cách đây mười năm mình học Phật, bây giờ có khác gì chăng.  Hay cũng chỉ là mớ kiến thức chấp vá, lượm lặt, lập lại từ người khác một cách máy móc thôi.
Học Phật để làm Phật, học Phật là thể hiện bi tâm và vô ngã.  Mười năm học Phật mà không kềm chế được lòng giận để buông ra lời bỉ ổi thì cũng đoạn trường lắm.  Mười năm học Phật mà chẳng toát được chút từ tâm như vào rừng tìm trầm, quế mà chẳng được mảnh nhỏ nào.
 
Người đệ tử nếu chỉ biết VĂN học trong tam học mà thôi, khi hành Phật sự dễ rơi vào ma sự lắm.  Phật sự thì vô ngã và từ tâm, ma sự thì chấp ngã và tật đố. Tôi đã nghiền ngẫm về tôi, tâm bất an khi đọc một lá thư lá cải.  Không biết có uổng cơm chùa trong bao nhiêu năm tu học chăng.  Tu học lâu mà chẳng làm cho NGÃ và NGÃ SỞ tiêu mòn cũng chỉ vì dừng trụ VĂN trong tam học mà không TƯ và TU.
 
    CÁC BÀI KHÁC :
 
 
         
   
©2007 by Quang Thien Temple. All rights reserved.
704 East E Street, Ontario, CA 91764 - Phone & Fax: (909) 986-2433
Mọi thư từ bài vở xin liên hệ quangthien@quangthientemple.org