Trang chủ Phật pháp Tin tức Sinh hoạt Liên hệ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên hệ
 
     
 
 
 
  Slideshow image  
 
 
 
Khách viếng thăm: 434604
 
 
   
 
 
PHẬT PHÁP | VẤN ÐÁP | TRUYỆN | THƠ | THUYẾT PHÁP | NHẠC PG | VIDEO PG
 
27. Phiền não do thọ dụng đoạn trừ -Thích Hạnh Bình
28. Lời từ biệt thầy -Thích Minh Dung
29. Phiền não do kham nhẫn đoạn trừ -Trích từ tác phẩm
30. Niềm Tin Và Sự Hiểu Biết -Thích Hạnh Bình
31. Sám hối -Thích Minh Dung
32. Sự cảm ứng không là một mệnh lệnh -Thích Minh Dung
33. Tập sống hạnh buông xả -Thích Minh Dung
34. Phiền não do tránh né đoạn trừ -Trích từ tác phẩm
35. Phiền não do trừ diệt đoạn trừ -Trích từ tác phẩm "Tìm Hiểu Ðạo Phật Nguyên Thủy"cuả Tác giả Thích Hạnh Bình
36. Tôi học thấy -Thích Minh Dung
37. Tư duy ngày Phật đản -Thích Vô Biện
38. Thâm tính nhân quả -Thích Minh Dung
39. Vô thường -Thích Vô Biện
40. Ý nghĩa chữ thấy và biết -Thích Hạnh Bình
41. Ý nghĩa chữ tu tập -Trích từ tác phẩm “Tìm Hiểu Đạo Phật Nguyên Thủy” của tác giả Thích Hạnh Bình
42. Thân mạng của Phật -Thích Hạnh Bình
Trang <<<1[2]>>>
 
         
   
©2007 by Quang Thien Temple. All rights reserved.
704 East E Street, Ontario, CA 91764 - Phone & Fax: (909) 986-2433
Mọi thư từ bài vở xin liên hệ quangthien@quangthientemple.org