Trang chủ Phật pháp Tin tức Sinh hoạt Liên hệ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên hệ
 
     
 
 
 
  Slideshow image  
 
 
 
Khách viếng thăm: 434630
 
 
   
 
 
PHẬT PHÁP | VẤN ÐÁP | TRUYỆN | THƠ | THUYẾT PHÁP | NHẠC PG | VIDEO PG
 
1. Lá thư từ phương xa -Huệ Thiện
2. Những bài học từ Thân giáo -Trí Năng
3. Sức mạnh nội tâm & Sự vi diệu của lòng từ -Viên Trí
4. Điều Phục Các Căn -Ni sư AYYA KHEMA - Diệu Liên Lý Thu Linh (Trích dịch từ Who is Myself)-
5. Vu Lan - Ngày Báo Hiếu Song Thân -Thích Hạnh Bình
6. Chân Hạnh Phúc -Thích Nữ Quảng Bác
7. Sự Thị Hiện Của Ðức Thế Tôn -Mãn Từ
8. Ai thấy pháp người ấy thấy Phật, ai thấy Phật người ấy thấy pháp -Thích Hạnh Bình
9. Tam học -Thích Vô Biện
10. Niềm tin theo Phật -Trích từ tác phẩm “Ðạo Phật Xưa và Nay” của tác giả Thích Hạnh Bình
11. Nói Năng Như Chánh Pháp -Trích từ tác phẩm “Ðạo Phật Xưa và Nay” của tác giả Thích Hạnh Bình
12. Ý nghĩa Pháp Sám Hối trong đạo Phật -Trích từ tác phẩm “ Ðạo Phật Xưa và Nay” của tác giả Thích Hạnh Bình
13. Ý nghĩa chử xã trong đạo Phật -Trích từ Tác Phẩm
14. Tăng sĩ và chiếc áo cà sa -Thích Đồng Trí
15. Bảo châu trong áo -Chí Năng Đại Nguyện
16. Cái bẩy khỉ -Thích Chí Năng
17. Cháo nóng hay người nóng -Thích Minh Dung
18. Chiếc dù cho người đi bộ -Thích Minh Dung
19. Con trùng bị đứt -Thích Vô Biện
20. Cúng Phật -Thích Vô Biện
21. Học bố thí -Thích Vô Biện
22. Đức Phật chỉ là vị đạo sư -Thích Hạnh Bình
23. Mẹ hiền Quan Thế Âm Bồ Tát ban vui cứu khổ -Nguyên Hương Lê Bảo
24. Phiền não do phòng hộ đoạn trừ -Thích Hạnh Bình
25. Phiền não do tri kiến đoạn trừ -Thích Hạnh Bình
26. Nguồn khổ đau của con người -Thích Hạnh Bình
Trang <<<[1]2>>>
 
         
   
©2007 by Quang Thien Temple. All rights reserved.
704 East E Street, Ontario, CA 91764 - Phone & Fax: (909) 986-2433
Mọi thư từ bài vở xin liên hệ quangthien@quangthientemple.org